Více

Analogové vysílání Primy v Domažlicích končí

Domažlický Zpravodaj měsíce září informuje občany města a blízkého okolí o ukončení analogového vysílání TV Prima, která se vysílá z malého lokálního vysílače umístěného v areálu Správy a údržby silnic města Domažlice.

MIF17

Na město Domažlice se obrátili z FTV Prima s tím, že doposud pracující místní analogový vysílač bude odpojen. Vypínání velkých vysílačů je striktně určeno a postupuje po oblastech vytýčených Technickým plánem přechodu od západu republiky k východu. Vypínání malých vysílačů není takto „nařízeno“, malé vysílače by se měly v oblastech, ve kterých již byly vypnuty velké vysílače, vypnout také, ale pokud další využívání jejich kmitočtů nebrání procesu digitalizace, mohly by být provozovány až do roku 2011, napsal Domažlický zpravodaj.

Souběžné digitální i analogové vysílání ovšem velmi zatěžuje ekonomiku televizních stanic… Naprostá většina malých analogových vysílačů a převaděčů Primy se tedy bude vypínat po oblastech určených TPP a v termínech dle TPP. Toto rozhodnutí se bude týkat i vysílače Primy v Domažlicích. Vysílač by se měl vypnout dne 30.9.2009.

23 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 5. 9. 2009 13:30

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+