Více

ČTÚ zveřejnil podmínky pro účast v řízení o digitální rozhlas

Již 25. června se na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) objevil bez povšimnutí dokument, který obsahuje principy a podmínky výběrového řízení pro provozování digitálního rozhlasu a multimediálních aplikací. Včera však na něj upozornil národní koordinátor české digitalizace Zdeněk Duspiva. Výběrové řízení se týká kmitočtů v rozsahu 1452 až 1479,5 MHz.

Důležitou skutečností je fakt, že konkrétní standard (např. DAB nebo DAB+) není předepsán. V tomto kmitočtovém pásmu bude přiděleno Česku 27 skupinových přidělení (1 celoplošné, 13 krajských a 13 pro jednotlivá krajská města). Výběrové řízení pro všechna práva proběhne podle ČTÚ formou aukce. Účastníkem této soutěže však může být pouze podnikatel v oblasti elektronických komunikací a musí prokázat finanční, technické a odborné předpoklady pro využívání rádiových kmitočtů.

CIF17

Pro zajištění konkurence budou stanoveny podmínky, které budou vylučovat možnost získání více skupinových přidělení pro shodné území. To však nevylučuje možnost získat skupinová přidělení v různých územích, uvádí v dokumentu také ČTÚ. Každý účastník výběrového řízení musí zaplatit navíc nevratnou částku tisíc korun. Může se však přitom ucházet o libovolný počet skupinových přidělení. Proces bude probíhat ve třech samostatných etapách – celoplošné přidělení, krajská přidělení a městská přidělení.

DOKUMENT: Principy a podmínky výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů (PDF, 149 kB)

13 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 9. 7. 2009 21:47

Sledujte DigiZone.cz

Facebook Google+